Napisane przez: Martin | 12/05/1887

C Y T A T Y

Zdjęcia ze święta św. Glikierija Wyznawcy. (_1_) (_2_) (_3_)

STAROŚĆ – piekło dla kobiety u której nie było nic więcej oprócz piękności. Prawdziwe piękno nie boi się starości.

„Богъ больше любитъ насъ, чемъ можетъ любить отецъ, мать или другъ, или кто-нибудь другой, и даже больше, чемъ мы сами можемъ любить себя” (Свят. Iоаннъ Златоустъ)
„Bóg kocha nas bardziej niż może kochać ojciec, matka lub przyjaciel, lub ktokolwiek inny, a nawet bardziej niż my sami możemy kochać siebie” (Św. arcypasterz Jan Złotousty)
+ + +

„Не пропускай случаевъ молиться за какого-либо человѣка по его прошенію или по прошенію о немъ его родственниковъ, друзей, почитателей или знакомыхъ. Господь съ благоволеніемъ призираетъ на молитву любви нашей и на дерзновеніе наше предъ Нимъ. Кроме того, молитва за другихъ весьма полезна и самому молящемуся за другихъ: она очищаетъ сердце, утверждаетъ вѣру и надежду на Бога и возгреваетъ любовь къ Богу и ближнему”.  (Святой праведный Іоаннъ Кронштадтскій)

+  +  +

„Гоненiя и притѣсненiя полезны намъ, ибо они укрѣпляютъ вѣру” (преподобный Никонъ Бѣляевъ, старецъ оптинскiй)

„Prześladowania i nękania są korzystne dla nas, gdyż one umacniają wiarę” (prepodobny Nikon Biełajew, optiński starzec)

+  +  +

„Ученикъ Христовъ тогда несётъ правильно крестъ свой, когда признаетъ, что именно ниспосланные ему скорби, а не другiе, необходимы для его образованiя о Христѣ и спасенiя” (Свят. Игнатiй Брянчаниновъ)

„Uczeń Chrystusa tylko wtedy prawidłowo niesie swój krzyż, kiedy uznaje że to właśnie zesłane mu niedole, a nie jakieś inne są konieczne dla jego zbawienia i doskonalenia się w Chrystusie” (św. arcypasterz Ignacy Branczaninow)

„Есть крестъ внешнiй – на плѣчахъ лежитъ. Это скорби, бѣды, лишенiя, болезни, нападки, напраслины. Есть крестъ внутреннiй – самоотверженiе съ самоумерщвленiемъ, то есть борьбой съ собою, безжалостной къ себѣ. Есть крестъ духовный, Божiй или Божественный, – распятiе по волѣ Божiей” (Свят. Ѳеофанъ Затворникъ)

„Jest krzyż zewnętrzny co na plecach leży. Są to niedole, biedy, trudności, choroby, ataki, oszczerstwa. Jest też i krzyż wewnętrzny – ofiarność wraz z upokorzeniem się, to znaczy walka z sobą samym, bezwzględną dla siebie samego. Jest krzyż duchowy, Boży lub Boski, – ukrzyżowanie wg woli Bożej” (św. arcypasterz Teofan Rekluz)
.

„Не будь какъ конь, которого можетъ осѣдлать любой человѣкъ и бѣсъ. Будь серёзнымъ, твёрдымъ и постояннымъ” (свят. Серафимъ Соболевъ) „Nie bądź jak koń, którego osiodłać może każdy człowiek i diabeł. Bądź poważnym, twardym i stałym” (św. arcypasterz Serafin Sobolew)
+ + +

„Вспомни свои грѣхи и убедишься, что ты всегда достоинъ наказанiя” (свят. Серафимъ Соболевъ) „Wspomni swe grzechy a przekonasz się, żeś zawsze godzien kary” (św. arcypasterz Serafin Sobolew)
+ + +
«Церковь – это не собранiе святыхъ, а толпа кающихся грѣшниковъ» (преп. Ефремъ Сvринъ) „Cerkiew to nie zebranie świętych, lecz tłum kajających się grzeszników” (prepodobny Efrem Syryjczyk) Myśl moja: Oczywiście święty ma na myśli ziemską Cerkiew.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: