Napisane przez: Martin | 08/08/2012

Orędzie do wiernych Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej

Orędzie do owczarni Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi

Drodzy Bracia i Siostry!

    Minęło pięć lat od czasu, kiedy to próbowano zniszczyć Rosyjską Zagraniczną Cerkiew. Jest to w pełni wystarczający okres ku temu, aby dokonać podsumowania tego co się dokonało. Lecz przed tym chciałoby się zapytać: czy zrozumieli ci, którzy przyłączyli się do tzw. Patriarchatu Moskiewskiego, że utracili jeden z samych najcenniejszych darów, którym to Bóg zaopatrzył Swą Cerkiew – dar swobody? Tej swobody, bez której jest niemożliwym jakiekolwiek życie w Chrystusie? Swobody podczas której łączność pomiędzy Bogiem i człowiekiem jest pozbawiona obcych „pośredników” poprzez zobowiązania przed silnymi tego świata?

   Rosyjska Cerkiew Prawosławna Zagranicą zawsze nazywała siebie swobodną częścią Rosyjskiej Cerkwi. Taką nasza Cerkiew pozostaje po dzień dzisiejszy. My w rzeczy samej jesteśmy wolni od zależności, od politycznych manipulacji świata przestępczego, nadmiaru majątku i od nieprzerwanej konieczności łgać.

 Jeśli dziś Patriarchat Moskiewski, a wraz z nim dawni zarubieżnicy, całkiem poważnie uważają siebie za prześladowanych i służą molebny ku zaprzestaniu prześladowań na nich, to my będziemy dalej nazywać siebie swobodną Cerkwią i nieprzerwanie dziękujemy Bogu za tą swobodę.

Powiązania naszych byłych współbraci zjednoczonych Synodem pod zwierzchnictwem metropolity Hilariona (Kaprala), rozciągają się nawet do braku możliwości urzeczywistnienia tego, co oni przez pięć lat deklarowali – ogłoszenia o końcu piatilietki(pięcioletniego okresu przejściowego – Tłum.) „nie wspominania” i wraz z tym zabronienia niektórym swym współbraciom nie wymawiania podczas nabożeństw imienia zwierzchnika Patriarchatu Moskiewskiego patriarchy Cyryla. Oni zdają sobie sprawę, że grozi to jeszcze jednym rozłamem. Jasnym jest, że dla wielu nie wystarcza nawet tych pięciu lat, aby przyjąć do swej świadomości, że patriarcha Cyryl jest teraz ich zwierzchnikiem. Ze strony zwierzchników pojawia się jeszcze jedno oszustwo: 17 maja minęło, piatilietka nie została wypełniona i ciągnie się na w nieskończoność dopóki owoc kłamstwa całkowicie nie dojrzeje.

Dla nas rezultat po przejściu pięciu lat od dnia podpisania unii jest jeden: my przekonaliśmy się do końca w tym, że faktycznie pozostaliśmy z naszymi ojcami i nie naruszyliśmy nici spadkobierstwa poprzez nich z historyczną Rosyjską Cerkwią. Jednocześnie jawnym jest i to, że ci którzy przyłączyli się do Patriarchatu Moskiewskiego, przyłączyli się do tego wszystkiego od czego odsuwali się nasi ojcowie, przed czym chronili naszą Cerkiew przez wszystkie lata triumfującego bezbożnictwa w naszej Ojczyźnie.

Ponieważ odstępstwo od Boga rozpościera się po całym świecie i na oczach wszystkich jawnie są odrzucane chrześcijańskie i moralne cenności nawet przez przodujące europejskie i amerykańskie państwa, to aktualność cerkiewnej Tradycji nabiera szczególnego znaczenia.

Nieuchronnie nadciągają nowe masowe prześladowania przeciwko chrześcijanom, które to niezauważalnie już rozpoczęły się na poziomie dnia codziennego: w niektórych „cywilizowanych” krajach już otwarcie nie można nosić krzyżyka, a kapłani nie mogą odziewać się w godne im szaty. Już dawno temu wyniesiono krzyże ze struktur państwowych i zabroniono modlitwy w szkołach. W tak zwanych krajach rozwiniętych „mniejszości seksualne” mają więcej praw, niż inne grupy socjalne, i te ich prawa są chronione bardziej niż na przykład prawa chrześcijan. Dzieci już od dawna wychowuje się nie na fundamencie chrześcijańskich cenności, lecz na podstawach humanizmu, przy czym nawet zwierzęta mają niekiedy te same prawa co i ludzie. Lecz zapewne najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest kształtowanie się tego, co można by nazwać „socjalnym chrześcijaństwem” – wykorzystywanym i ściśle związanym ze wszystkimi innymi religiami, lecz w rzeczy samej jawiącym się podróbką prawdziwego chrześcijaństwa; oraz „socjalnym prawosławiem” nierozłącznie splecionym ze światem i jawiącym się podróbką prawdziwego Prawosławia i prawdziwej Cerkwi. Oczywiście w tej nowej i zaprawdę strasznej realności chrześcijanie nie powinni kroczyć za tym światem, lecz powinni chronić wierności tylko Chrystusowi.

My, arcypasterze Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi, zwracamy się słowami Pisma Świętego do wszystkich tych, którzy mogą nas usłyszeć: Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, (…) bo dni są kłamliwe” (Ef 5,15-16). Droga naszego życia nie powinna kierować ku światu z jego zgubnymi i złudnymi cennościami, lecz ku Chrystusowi, dającego nam zbawienie od upadającego świata, oraz życie wieczne. My dalej idziemy wąską drogą, po obu stronach której zguba sekciarstwa i apostazji. Niech ta nasza droga, obiecana nam przez Władcę, będzie prostą i wierną!

10/23 maja 2012 roku

Psków, monaster Objawienia Pańskiego

Metropolita Agatangel Przewodniczący Soboru Arcybiskupów, (eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska)  

oraz członkowie Soboru:

Biskup Grzegorz (eparchia San Paulo i południowoamerykańska)

Arcybiskup Sofroniusz (eparchia Sankt Petersburga i północnoruska)   

Arcybiskup Gieorgij (eparchia kiszyniowska i bolgradska)

Biskup Atanazy (eparchia wołogodzka i wielikoustiużska)

Biskup Kirył (eparchia woroneżska)

Biskup Dionizy (eparchia nowogródzka)

Biskup Ireneusz (eparchia zachodnioeuropejska)

Biskup Nikon (eparchia iszimska)

Biskup Mikołaj (wikariusz odeskiej eparchii, opiekun gruzińskich parafii)

(nieobecni: Abp Andronik z eparchii syrakuzskiej i kanadyjskiej, Bp Ioann z eparchii biuńskiej i Bp Iosif waszyngtoński wikariusz nowojorskiej eparchii)

[tłum. moje]

Wersja rosyjska, francuska i angielska.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: