Napisane przez: Martin | 05/12/2013

Opowieści ze Św. Góry Atos – zapomniany pustelnik

W latach 70-tych grupa ruskich kapłanów przyjechała na Atos. Podczas spaceru natknęli się na opuszczony skit. Postanowili następnego dnia odsłużyć tam Św. Liturgię. Przed tym wypytali atoskich mnichów o tenże skit i otrzymali odpowiedź, że od dawna nikt tam nie mieszka i nie służy.

I oto z momentem rozpoczęcia Liturgii, widzą jak do świątyni pełznie bardzo stary mnich. Tak stary, że już chodzić od dawna nie może, a jedynie czołgając się jako tako porusza. O nim nawet sami najstarsi mnisi z monasteru św. męcz. Pantelejmona nic nie wiedzieli. Najwyraźniej był on jeszcze z tych, przedrewolucyjnych mnichów. Przypełzłszy, ledwie słyszalnie powiedział:

– Matka Boża mnie nie oszukała. Ona obiecała, że przed śmiercią przystąpię do Eucharystii.

Otrzymał on Św. Eucharystie i w samej świątyni zmarł”.[1]

Czytając to przypominają się słowa Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa:

„Dopóki jest świątynia Boża nie od Cerkwi kłamiących (Ps 25,5), gdy można – chodź do cerkwi, a jeśli nie – módl się w domu, a jeśli i domownicy wrogami człowieka (Mt 10,36), to módl się w cichości serca.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, pomiłuj mnie grzesznego.

i:

Przenajświętsza Bogurodzico, zbaw mnie!

Powiesz: a przyjmować Eucharystię gdzie? u kogo? Odpowiem: Bóg wskaże, lub Anioł udzieli [Św. Eucharystii], gdyż w Cerkwi kłamiących nie ma i nie może być Ciała i Krwi Pańskiej.

U nas w Czernihowie, ze wszystkich cerkwi, tylko cerkiew Troickiego ostała się wierną Prawosławiu; lecz jeśli i ona zachowa modlitewne wspominanie Egzarchy Michaiła, a w następstwie modlitewny kontakt z działającym [hierarchą -l.M.P.] z błogosławieństwa Sergiusza i Synodu, to my przerwiemy kontakt z nią. Wierzymy, że za wiarę naszą Władca pośle do nas, w odpowiednim czasie niczym do prepodobnej Marii Egipcjanki, swego Zosimię.

Tak wierzymy. Tak wyznajemy.”[2]

___________

[1] – „Въ семидесятые годы группа нашихъ русскихъ священниковъ прiѣхала на Аѳонъ. Пошли погулять по окрестностямъ, наткнулись на брошенный скитъ. Решили на слѣдующий день послужить тамъ Литургiю, спросили у аѳонской братiи про этотъ скитъ, получили отвѣтъ, что давно тамъ никто не живётъ и не служитъ.
И вотъ начали Литургiю, и во время службы видятъ: ползётъ въ храмъ древнiй-древнiй старичокъ-монахъ. Такой старенькiй, что ходить давно не можетъ, только ползкомъ кое-какъ передвигается. Про него даже самые старые монахи Свято-Пантелеимонова монастыря не знали. Видимо, былъ онъ изъ тѣхъ, ещё дореволюцiонныхъ монаховъ. Приползъ и говоритъ еле слышно:
– Божiя Матерь меня не обманула: обещала, что передъ смертью я причащусь.
Причастили его, и онъ умеръ прямо въ храмѣ. ”

[2] – Fragment prywatnego listu znanego rosyjskiego pisarza duchowego Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa, skierowany do Lwa Aleksandrowicza Orłowa, w którym autor obszernie wypowiada się na temat herezji sergianizmu. W czasach szalejącego żydobolszewizmu za posiadanie książek S.A. Nilusa można było stracić życie.

Пока есть и храмъ Божiй не отъ Церкви лукавнующихъ, ходи, когда можно, въ церковь, а нѣтъ – молись дома; если же и домашнiе – враги человѣку, то молись въ клети сердца:
Господи  Iисусѣ  Христѣ,  Сынѣ  Божiй,  помилуй  мя  грѣшнаго!
и:
Пресвятая Богородице, спаси мя!
Скажете: а причащаться где? у кого? Отвѣчу: Господь укажетъ, или же Ангелъ причаститъ, ибо въ Церкви лукавнующихъ нѣтъ и не можетъ быть Тѣла и Крови Господнихъ.
У насъ въ Черниговѣ, изъ всехъ церквей, только церковь Троицкаго осталась вѣрной Православiю; но если и она сохранитъ поминовенiе Экзарха Михаила и, слѣдовательно, молитвенное общенiе съ нимъ, действующимъ по благословенiю Сергiя и Сvнода, то мы прекратимъ общенiе и съ нею. Вѣруемъ, что за вѣру нашу Господь пошлётъ къ намъ во время благопотребное, какъ преп.Марiи Египетской, своего Зосиму.
Такъ вѣруемъ. Такъ исповѣдуемъ.

Reklamy

Responses

  1. przepiękna opowieść. Dziękuję.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: