Archive for the ‘opowieści’ Category

Patriarsza fantastyka

Posted by: Martin on 19/06/2014

Trzy sita

Posted by: Martin on 11/03/2013

Cud zmartwychwstania w Grecji

Posted by: Martin on 04/08/2012

Opowieść o polskiej córce unickiego księdza

Posted by: Martin on 04/08/2012