Napisane przez: Martin | 12/05/1887

C Y T A T Y

Zdjęcia ze święta św. Glikierija Wyznawcy. (_1_) (_2_) (_3_) Czytaj dalej…

Napisane przez: Martin | 17/12/2016

Jedność z heretyckimi biskupami jest niedopuszczalna.

downloadfile

Jedność – istota sprawy a nie formalność.

Z dawien dawna Święta Tradycja Prawosławia uważa utrzymywanie kontaktu z heretyckimi biskupami za coś nie do przyjęcia, nawet jeśli nie zostali oni osądzeni przez sąd cerkiewny, gdyż są oni poza jednością w Wiarze, poza jednością z Cerkwią.

Święty Bazyli Wielki wierzył, że cerkiewna jedność nie jest zwykłą formalnością lecz ważną kwestią istoty, sprawą Wiary, sprawą zbawienia. W swym liście do Ewesian, przekonuje ich aby nie odpadali od jedności z tą częścią Cerkwi która przebywa na fundamencie „zdrowej i niewypaczonej nauki”, gdyż prawidłowa Wiara jawi się podstawą do jedności. Jedność z prawosławnymi oznacza znajdowanie się w „części” sprawiedliwych „w dniu sprawiedliwym Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie On dać zapłatę każdemu z nas wedle uczynków”[1] .

Jedność z heretykami, według nauki św. arcypasterza Bazylego Wielkiego, jest niedopuszczalna gdyż poprzez naruszenie – po części lub w całości – przez nich prawosławnego Wyznania, oni automatycznie odpadają od jedności z Cerkwią.

Będąc jeszcze w godności diakona, ten wielki ojciec i nauczyciel Cerkwi, zerwał w 361 r. jedność z biskupem Cezarei Dianiuszem i oddalił się do pontyjskiej pustyni, nie bacząc na to że darzył tego hierarchę wielkim szacunkiem, i nie bacząc na to że biskup Dianiusz udzielił mu chrztu oraz podniósł do godności diakońskiej. Dlaczego święty od niego się odgrodził? Dlatego, że biskup Dianiusz z powodu słabości swego charakteru podpisał w 360 r. podczas półariańskiego synodu w Konstantynopolu (pod przewodnictwem Akakiusza Cezareo-Palestyńskiego, wyznawcy „jednoistotności”[2]) nieprawosławne wyznanie wiary.

Później, będąc już w godności biskupa, święty Bazyli nie wahał się w zerwaniu starej przyjaźni z przejawiającym arianizm biskupem Sebasty Eustachiuszem , i zerwał wszelakie z nim kontakty. Tłumacząc swą srogą pozycję, pisał że teraz gdy my nie zgadzamy się z tymi którzy są z Eustachiuszem, i unikamy jednomyślnych z nim, sprawiedliwie zostanie nam to wybaczone, gdyż „nic nie jest ważniejsze ponad prawdę i uchowanie się w niej”[3].

29 czerwca 1995 r. w Watykanie, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej wraz z papieżem Janem Pawłem II podpisali „Wspólne oświadczenie”. W tym oświadczeniu, jawnie wykładającym naukę wiary, ogłasza się teologię „siostrzanych Kościołów”, teologię (uznania –tłum.) chrztów, możliwość „katolikom i prawosławnym od teraz dawać wspólne świadectwo wiary”, teologię „wspólnej posługi” i perspektywy międzyreligijnego dialogu.

Ten krok, który jawi się zwieńczeniem wielu innych ekumenicznych działań, bez wątpienia jest odpadnięciem od Wiary i przyjęciem oraz  głoszeniem nowego „Wyznania Wiary” – wyznania heretyckiego.

Jak można mieć jedność z patriarchą Bartłomiejem i jednomyślnymi z nim biskupami ekumenistami, którzy jawnie, konsekwentnie i z przekonaniem, tj. nie ze słabości charakteru, odrzucają eklezjologiczną i soteriologiczną wyjątkowość Jednej i Jedynej Cerkwi tj. Prawosławia.

Idąc dalej, jak więc można posiadać jedność (eucharystyczną, modlitewną i administracyjną –tłum.) z ekumenistami, kiedy całkowicie uczestniczą oni w ruchu ekumenicznym i jawią się składowymi jego członkami, jego podstawowych organów, w których wypracowuje się (jak już udowodniono) pewien antyprawosławny dogmatyczny, kanoniczny i moralny „minimalizm”.

Gdyby święty arcypasterz Bazyli Wielki żył dziś, czy miałby jedność z prawosławnymi ekumenistami? Z całą pewnością nie. Ta zasada, którą głosił, posiada wieczny autorytet:

„nic nie jest ważniejsze ponad prawdę i uchowanie się w niej”.

Cyprian I Metropolita Oroposu i Fili

___
* – Tytuł oryginału: „Święty Bazyli Wielki i eklezjologia przeciwstawienia się”, kwartalnik Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις, № 25, Χ-ΧΙΙ 1997 r.
[1] – Święty Arcypasterz Bazyli Wielki, List 251 „Do Ewesinów” § 4 (PG, 32, 937B-940A)
[2] – Tamże, List 51 do „Wosporia biskupa” (PG, 32, 388C-392A).
[3] – Tamże, List 245 do „Teofila biskupa” (PG, 32, 925BC).

Exif_JPEG_420

Święty arcypasterz Filaret Wyznawca

W dniu 2 lipca gdy przypada pamięć świętego arcypasterza Jana (Maksymowicza, +1966) dokonano otwarcia i oświęcenia nowej praskiej cerkwi pw. św. Aniołów i świętego arcypasterza Filareta Nowego Wyznawcy (Wozniesienkij, +1985).

Uroczystość otwarcia kolejnej parafii związano z corocznym przyjazdem władyki Kelemensa biskupa Gardykijskiego, locum tenes Morawskiej Episkopii Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady.

Nowa świątynia znajduje po lewobrzeżnej stronie Wełtawy, w starej części Pragi w dzielnicy Smichov. Kamienica w której znajduje się kapliczka mieści się przy przepięknym parku zwanym „Sady Na skalce”.

Dotrzeć do nowej cerkwi dla obcokrajowca nie stanowi większego problemu. Z Dworca tak kolejowego jaki i autobusowego można łatwo tam dojechać metrem, autobusem lub skorzystać z uprzejmości taksówkarzy.

Miejsce na cerkiew ufundowali młodzi ludzie, a dokładniej młodzi małżonkowie, którzy od kilku lat przygotowują się do przyjęcia prawosławia. Remontu pod kierownictwem i przy uczestnictwie ojca Jeremiasza (Cwak) dokonali parafianie którzy do niedawna na nabożeństwa musieli udawać się do dwóch innych oddalonych parafii.

Czytaj dalej…

581_svaty-filaret-novy-vyznavac

Cerkiew Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady, z Bożą pomocą i z błogosławieństwa władyki Klemensa Gardykijskiego, locum tenes Morawskiej Episkopii, zaprasza na nabożeństwo wyświęcenia nowej cerkwi i parafii w Pradze pw św. Filareta Nowego Wyznawcy (metropolity RZCP). W nabożeństwie wezmą udział czescy duchowni z trzech pozostałych prawdziwie prawosławnych parafii w Republice Czeskiej.

Czytaj dalej…

IMG_40447158474794

Parafianin PAKP-u autorem listu skierowanego do Pan-Soboru w/s obrony praw homoseksualistów.

W trakcie trwania Pan-Soboru w Internecie pojawił się skandaliczny list skierowany do uczestników zebrania na Krecie. List wystosowało Europejskie forum LGBT (homoseksualiści), chcąc tym „zwrócić uwagę zwierzchników oficjalnego prawosławia na istnienie homoseksualnych wiernych i kleru w łonie cerkwi jak i ich trudniejszą pozycję względem pozostałych wiernych”.

Czytaj dalej…

Napisane przez: Martin | 21/06/2016

Dokumenty Pan-Soboru już dawno podpisane.

Uczestnikami Pan-soboru na Krecie dziś był rozpatrywany dokument „Misja Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie”. Jak się okazuje wspomniany dokument przyjęty w styczniu 2016 r. w Chambesi na Synaksie Zwierzchników został już podpisany przez samych zwierzchników, lub jak w przypadku PAKP-u przez jego pełnomocnika bpa siemiatyckiego Jerzego (Pańkowskiego). Na dokumencie widnieją podpisy patriarchów: moskiewskiego Cyryla, gruzińskiego Eliasza II, bułgarskiego Neofita, oraz metropolity Isaaka przedstawiciela patriarchatu Antiochii.
Nikt ze wspomnianych zwierzchników jak i przedstawicieli danych Cerkwi podpisów tych nie wycofał.

Czytaj dalej…

13423871_10154302767349669_5955673712018555120_n

Poniższy materiał jest dopełnieniem informacji do poprzedniego mego artykułu „Analiza kryzysu Pan-Soboru”.

W poniedziałek (20.06.2016) rozpoczęły się pierwsze obrady 170 z 300 (mających przyjechać) delegatów Pan-Soboru na Krecie. Tak zacne i liczne grono nie przyjechało aby od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie z namaszczeniem podpisywać wcześniej opublikowane i nam już znane dokumenty. Ten czas zostanie poświęcony na podjęcie konkretnych decyzji względem konkretnych spraw problemów światowego prawosławia. Takim problemem jest choćby uregulowanie sprawy rozłamów na Ukrainie. Przypomnijmy że istnieją tam 3 główne jurysdykcje nazywające się ukraińskimi Cerkwiami (Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Kijowskiego Patriarchatu i Ukraińska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu).

Czytaj dalej…

Napisane przez: Martin | 19/06/2016

Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?

FB_IMG_1466360589728

W dwudziestym wieku, na terytorium wszystkich Cerkwi Lokalnych, wśród prawosławnej społeczności powstali ludzie nazywający siebie „prawdzie prawosławnymi”. Skąd wzięło się takie określenie i czy jest ono zgodne z punktu nauki Cerkwi?

Czytaj dalej…

5SRGJIM

Dokument: Wezwanie do Czujności i Wierności „Prawidłowemu Wyznaniu Wiary” Prawdziwych Prawosławnych Cerkwi, podpisany na konferencji w Atenach przez 40 delegatów z całego świata.

Poniżej odsyłacz do tego dokumentu w formacie pdf*:

Wezwanie_PPCh_2016 pdf*

 

 

Wersje dostępne w języku greckim, angielskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, włoskim, szwedzkim, francuskim, czeskim.

Napisane przez: Martin | 13/06/2016

Analiza kryzysu Pan-Soboru.

11451912

Po raz pierwszy od stu lat światowe prawosławie stoi na granicy rozłamu, a sam Wszechprawosławny Sobór zamiast zamanifestować światu swą jedność obnaża swe wewnętrzne konflikty interesów i wpływów Moskwy i Konstantynopola. Nie od dziś wiadomo że te dwie najsilniejsze swą wielkością i wpływami jurysdykcje zmagają się ze sobą o strefy wpływu i władzy a tym samym o prymat i liderstwo w światowym prawosławiu. Przepychanki te są teraz jeszcze bardziej widoczne w ramach nowej zimnej wojny pomiędzy Federacją Rosyjską a Zachodem.

Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się niemożliwością zatrzymanie ekumenicznej machiny soboru na Krecie. Bilety na samoloty i miejsca hotelowe już wykupione, służba prasowa soboru rozpoczęła akredytację dziennikarzy. Lita uczestników ostatecznie zatwierdzona. Prawosławni czekali rozpoczęcia się soboru.

Czytaj dalej…

Napisane przez: Martin | 06/06/2016

Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina

Wyznanie Wiary
Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina

Część Pierwsza

1. Wierze w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał w trzeci dzień według Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale sadzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca.

I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który z Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków.

W jedną, Świętą, Powszechną i Apostolską Cerkiew.
Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekuje zmartwychwstania umarłych, i życia przyszłego wieku.

2. Wraz z tym, uznaję i przyjmuję Siedem Świętych Soborów Powszechnych, zwołanych dla ochronienia prawosławnych Dogmatów Cerkwi, jak również Sobory Lokalne które Je potwierdziły.

3. Przyjmuję wszystkie Synodalne Postanowienia (Orosy) Prawidłowej Wiary zreferowane Świętymi Ojcami, pod przewodnictwem oświecającej Łaski Przenajświętszego Ducha, jak również przyjmuję Święte Kanony, które ci błogosławieni Ojcowie przekazali Świętej Cerkwi Chrystusowej dla Jej upiększenia i uporządkowania moralności, sporządzone zgodnie z Tradycją Apostolską i duchem Boskiej Nauki Ewangelii.

4. Wszystko to, co głosi i co dogmatyzuje Jedna, Soborowa i Apostolska Cerkiew Prawosławnych, to i ja głoszę i w to również wierzę, niczego nie dodając, niczego nie ujmując, niczego nie przerabiając, ani z Dogmatów, ani z Tradycji, lecz temu wszystkiemu pozostaję niezachwianie wiernym i wszystko przyjmuję ze strachem Bożym i w zgodzie z sumieniem. Wszystko to, co Ona potępia i odrzuca jako cudze nauki, to i ja całkowicie potępiam i odrzucam.

5. W sprawach cerkiewnych z chęcią podporządkowuję się Świątobliwemu Synodowi, jako wyższej władzy Prawdziwej Prawosławnej Cerkwi w Helladzie*, która jawi się kontynuacją Jednej, Soborowej i Apostolskiej Cerkwi Hellady, i znajduje się w jedności Wiary i Misteriów z drugimi Lokalnymi Prawdziwie Prawosławnymi Cerkwiami, jak również podporządkowuję się Jej kanonicznym biskupom i kapłanom.

6. Wierzę i wyznaję, że Wiara Prawosławna nie „od ludzi” pochodzi, lecz z objawienia Jezusa Chrystusa, głoszona przez Bożych Apostołów, potwierdzona przez Święte Sobory Powszechne, przekazana przez mędrszych Powszechnych Nauczycieli i jest ustanowiona krwią Świętych Męczenników.

7. Wraz z postanowieniami Siedmiu Świętych Soborów Powszechnych przyjmuję również orzeczenia Dwukrotnego Świętego Soboru z 861 r.; jak również niezłomnie przyjmuję postanowienia Świętego Soboru zwołanego świętym arcypasterzem Focjuszem w Konstantynopolu w 879-880 r., oraz synodalny Tomos Świętego Soboru zwołanego w 1351 r. w Blachernach (Konstantynopolu) pod arcypasterstwem świętego Grzegorza Palamasa i przy św. patriarsze Kallistosie I-szym; będąc przekonanym, że Sobory te posiadają w Cerkwi Prawosławnej powszechną i soborową siłę oraz autorytet.

8. Wyrażam również wolę podporządkowywać się orzeczeniom Świętych Wszechprawosławnych Soborów, zwołanych w 1583, 1587 i 1593 r., które odrzuciły i potępiły wprowadzenie w Cerkwi Prawosławnej tak zwanego gregoriańsko-zachodnio-nowego kalendarza, ustanowionego papieżem Grzegorzem XIII w 1582 roku.

9. Wraz z tym, przyjmuję i uznaję jako Powszechne i Soborowe Pomniki Wiary Prawosławnej patriarszy Tomos z 1756 r. o chrzcie innosławnych, oraz List synodalny z 1848 r. Świątobliwych Patriarchów Wschodu, oraz synodalny Okólnik z 1872 r., osądzający etnofiletyzm; jak również synodalny List 1895 r., który jawi się ostatnim Prawdziwym Prawosławnym Eklezjologicznym Oświadczeniem Patriarchatu konstantynopolitańskiego, przed jego wstąpieniem w ekumeniczne Odstępstwo.

Część druga

1. Uważam ekumenizm za synkretyczną wszech-herezję, a uczestnictwo w tzw. ruchu ekumenicznym, które rozpoczęło się w pierwszych dziesięcioleciach XX-ego wieku, za wyrzeczenie się prawdziwej Soborowości i Pojedynczości Cerkwi Prawosławnej, będąc przekonany, że każdy przyjmujący i uczestniczący w jakiejkolwiek herezji odpadł od Prawdziwej Wiary i od Jedności Cerkwi, a tym samym Prawdziwe Prawosławie nie może posiadać z nim cerkiewnej wspólnoty, gdyż ten „kto nie przynależy Prawdzie nie przynależy i Cerkwi Chrystusowej” (Św. Grzegorz Palamas), będąc pozbawionym Jej uświęcającej i przebóstwiającej Łaski.

2. Równoznacznie odrzucam i w żaden sposób nie przyjmuję Okólnika patriarchy konstantynopolitańskiego z 1920 r. adresowanego do „Chrystusowych Cerkwi, będących wszędzie”, jako zawierający pełny plan dla praktycznego zastosowania herezji ekumenizmu i przewidujące kalendarzowo-świąteczną reformę, przygotowaną przez tzw. Wszechprawosławny Kongres 1923 r., zrealizowaną w Grecji w 1924 r., i tym samym naruszającą orzeczenia trzech Wszechprawosławnych Soborów XVI-ego wieku.

3. W konsekwencji wspomnianego powyżej, również uważam za odpadłych od Wiary tych z prawosławnych, którzy uczestniczyli w założeniu „Światowej Rady Kościołów” w 1948 r. i którzy od tamtych czasów jawią się aktywnymi organicznymi jego członkami, w ten sposób kultywują tzw. międzychrześcijański i międzyreligijny ekumenizm.

4. Wyrzekam się i nie uznaję tzw. Wszechprawosławnych Konferencji (1961 r. i następujące po niej), które przygotowały godne osądzenia, niedziałające i bezpodstawne „zdjęcie Anatem Wschodniego i Zachodniego Kościoła” w 1965 r., w następstwie wprowadzające na praktyce zdjęcie cerkiewnego zakazu na kontakt w modlitwie i w Misteriach pomiędzy przeróżnymi ekumenistami. Od tamtych czasów, przygotowując grunt ekumenicznej perspektywy ku zwołaniu tzw. Wielkiego Wszchprawosławnego Soboru, dla ostatecznego przyjęcia, ustanowienia i ogłoszenia dogmatem synkretycznej herezji ekumenizmu.

5. I na koniec, przyjmuję synodalne postanowienia lokalnych Prawdziwie Prawosławnych Cerkwi, które osądziły synkretyczny Ekumenizm, tj. Ruskiej Zagranicznej Cerkwi (1983 r.), Helladzkiej Cerkwi (1998 r.) i Rumuńskiej Cerkwi, jednocześnie uważając tych co podpisują ekumeniczne deklaracje, jak i tych którzy mają z nimi jakikolwiek kontakt, – z duchowieństwa czy ze stanu laickiego, – czy też tych co przyjmują lub tolerują lub pozostają obojętnymi względem opinii swoich pasterzy ekumenistów, jako wszystkich razem odpadłych od Prawdziwej Prawosławnej Cerkwi.

Podpisane w Atenach dnia 13/26.05.2016 r. przez uczestników Wszechprawosławnego Zjazdu delegatów Prawdziwie Prawosławnych Cerkwi.
Dokument sporządzony w języku greckim jest dostępny w angielskiej, rumuńskiej, rosyjskiej, bułgarskiej, francuskiej, szwedzkiej, serbskiej, gruzińskiej i czeskiej wersji językowej.
___
* – W tym miejscu następuje zmiana nazwy dotycząca danej cerkiewnej jurysdykcji – rumuńskiej, bułgarskiej, serbskiej Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi czy rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej. – tłum.

Older Posts »

Kategorie